დეპარტამენტის უფროსი :
ტელ/მობ: +995 598 14 41 21
e-mail: HR@gypa.ge