gray 2222copygray 2222copygray 2222copygray 2222copy

 

 

 

read-img   ქართულენოვანი 

                                         

read-img

   უცხოენოვანი

 

 

 

 

 

 

განწყობის ფსიქოლოგია – დ.უზნაძე

განათლების ფსიქოლოგია – ა.ვულფოლკი ინტერპერსონალური კომუნიაკცია – ნ.სუმბაძე თ.მახარაძე

ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები

თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო

სოციალური მოქმედების თეორიები

Psychology – D.Mayers

Psychopathology – S.Freud

Personality Psychology – R.Hogan J.Johnson S.Briggs

Influence – R.Cialdini

Social Psychology  (10th Edition)

Social Psychology and Human Nature

The Art and Science of Psychotherapy

Principles of Psychotherapy

The Complete Adult Psychotherapy Planner

The Adult Psychotherapy

The Psychology of Emotion

Cognitive Therapy OF Anxiety Disorders – D.A.Clark A.T.Beck

Cognitive Therapy for Chronic and Persistent Depression – Richard G.Moore

CBT with Depressed Adloescents

CBT with Obssesive-Compulsive Disorder

Case Studies in Abnormal Psychology Developmental Psychology -Childhood and Adolescence 7th Edition
The Story of Sexual Identity Self-Analysis

Encyclopedia of Psychotherapy

The Practice of Rational Emotive Behavior Therapy – 2nd Edition

Theories of Psychotherapy and Counseling 5th Edition. – R. Sharf (Cengage, 2012) Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy – 8th Edition
The Psychology of Criminal Conduct Cognitive Therapy for Suicidal Patient – Wenzel, Brown, Beck

Simple Treatments for Complex Problems

 
 

ლიტერატურული მასალის  მომწოდებელი:
გიო ნამჩევაძე ; თათია ბურსულაია.