დეპარტამენტის უფროსი :
ტელ/მობ: +995 597 594499
e-mail: HR@gypa.ge