დეპარტამენტის უფროსი: მეგი საჯაია
ტელ/მობ: +995 598 500 518
e-mail: info@gypa.ge