დეპარტამენტის უფროსი:  თათია ბურსულაია

ტელ/მობ: +995 577 32 26 86

email:  info@gypa.ge