ვანო ჯანიაშვილი / Vano Janiashvili

ფსიქოლოგიCapture/Psychologist
ფსიქოლოგის მაგისტრი/Master of Psychology.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი – ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური კონსულტირება და შეფასება.
Tbilisi State University, Faculty of Psychology and Education Sciences-
Child and Adolescent Psychological Assessment and Counseling.

                                              

                                               თათია ბურსულაია / Tatia Bursulaia

10363746_791934320840610_3587156799770986046_n ფსიქოლოგი/Psychologist
 ფსიქოლოგის მაგისტრი/Master of Psychology.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სოციალური და    პოლიტიკური მეცნიერებები – ფსიქოლოგია / Tbilisi State University – Faculty  of Social and    Political Sciences – Psychology.

 

 

                                             მარიამ ქაცარავა / Mariam Katsarava  

10336651_737883479589261_7259741163816106047_n ფსიქოლოგი/Psychologist
 ფსიქოლოგის მაგისტრი/Master of Psychology.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –           ფსიქოლოგიისა  და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი / Tbilisi State University,   Faculty of Psychology and Education Sciences, Psychology.
გერმანიის Osnabrück University-ის კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი.

 

                                               

                                                       მეგი საჯაია / Megi Sajaia

10258567_841563932566738_1766394831235509036_n

 ფსიქოლოგი/Psychologist
 ფსიქოლოგის მაგისტრი/Master of Psychology.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -ფსიქოლოგიისა   და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი – სოციალური ფსიქოლოგია/ Tbilisi State   University- Social Psychology- Faculty of Psychology and Educational Sciences